Професионална дейност
в областта на химическата промишленост

Широк спектър от смазочни продукти, включващ антифрикционни смазки за смазване на лагери и други триещи се детайли в машини и механизми, консервиращи смазки за защита на метални повърхности за кратък или продължителен период и уплътнителни смазки за уплътняване и хереметизация на хлабини, разделителни повърхности и др.
Група продукти, която включва охлаждащи течности (антифризи) и нискозамръзващи течности за чистачки, както и емулсол за краткотрайна атикорозионна защита на метални изделия и течност за електропотопяеми агрегати за смазване на аксиални и радиални плъзгащи се лагери в потопяеми електропомпени агрегати.
Голямо разнообразие от почистващи препарати за промишлеността и бита. Включва препарати за почистване на силно замърсени и метални повърхности, перилни препарати за естествени, изкуствени и синтетични текстилни изделия, препарати за отстраняване на упорити петна, омекотители за вода и миещи препарати за бита.
Контакти
Map
Адрес:
Русе, кв. Слатина,
Източна промишлена зона
Телефон:
Склад: