Калциеви

Калциева смазка K1, К2, К3, K4

За смазване на лагери и други триещи се детайли в машини и механизми, работещи при невисоки натоварвания и температури от -20 до +50˚С.

Съдържание: Минерално масло и калциев сапун на висши мастни киселини или естествени мазнини.


Графитна КГ-2

За смазване на груби, тежко натоварени, бавноходни механизми, резбови съединения, ходови винтове и др. при температури от -20 до +60˚С.

Съдържание: Минерално масло, калциев сапун на висши мастни киселини и високодисперсен графит (8-10%).


Литиеви

Литиева смазка Л1, Л2, Л3

За смазване на триещи се части в машини и механизми работещи при умерени натоварвания и скорости в интервала от -30 до +120˚С.

Съдържание: Минерално масло, сгъстено с литиеви сапуни на стеаринова и 12-хидроксистеаринова киселини, антиокислителни и антикорозионни добавки.


Литиева с МоS2

За смазване на тежко натоварени триещи се възли, в шарнири с еднаква ъглова скорост, високо оборотни търкалящи се и плъзгащи се лагери, централизирани системи за мазане от -25 до +120˚С.

Съдържание: Минерално масло, сгъстено с литиеви сапуни на стеариновата и 12-хидроксистеаринова киселини, и МоS2.


Литиева смазка ЕР Л1-ЕР, Л2-ЕР, Л3-ЕР

За смазване на тежко натоварени високо скоростни триещи се възли в машини и механизми при температури -25 до +120˚С.

Съдържание: Минерално масло, сгъстено с литиеви сапуни на стеаринова и 12-хидроксистеаринова киселини, антиокислителни, противоизносни и противозадирни добавки.


Литиева смазка - полутечна Л0, Л00

За централизирани системи на смазване, умерено натоварени зъбни предавки, червячни редуктури в интервала -30 до +100˚С.

Съдържание: Минерално масло и литиеви сапуни сгъстени, сгъстяващи до полутечна консистенция, антиокислителни и антикорозионни добавки.


Литиева смазка полутечна Л0-ЕР, Л00-ЕР

За тежко натоварени зъбни предавки, редуктори и възли с централизирано смазване в температурен интервал -30 до +100˚С.

Съдържание: Минерално масло и литиеви сапуни сгъстени, сгъстяващи до полутечна консистенция, антифрикционни, антиокислителни, противоизносни, противозадирни и антикорозионни добавки.


Въглеводородни

Въглеводородни консервиращи смазки

За дълготрайна консервация на метални повърхности в температурен интервал -30 до +50˚С.

Съдържание: Минерално масло, сгъстено с твърди въглеводороди (церезин, петролатум), антиокислителни и антикорозионни добавки.


Въглеводородни уплътнителни смазки

За уплътняване и херметизация на хлабини, разделителни повърхности и др.

Съдържание: Минерално масло, сгъстено с твърди въглеводороди (церезин, парафин, петролатум), антиокислителни добавки.


Въглеводородни технически вазелин

За краткотрайна консервация на метални повърхности, клеми на акумулатори, електрически детайли и др.

Съдържание: Минерално масло, сгъстено с твърди въглеводороди (церезин) и антиокислителни добавки.