Антифриз – концентрат

За охладителни системи в автомобили, трактори и друга техника при разреждане с омекотена вода в различни съотношения.

Съдържание: Моноетиленгликол (92-93%), вода (2-3%) и антикорозионни, антипенни и други добавки.


Антифриз – готов за употреба

За директна употреба в охладителни или топлопреносни системи.

Съдържание: Антифриз-концентрат смесен с вода в съотношение 1:1 (или друго по желание на клиента).


Течност за чистачки

Служи за почистване на предните стъкла на автомобилите през зимата. Разрежда се с вода.

Съдържание: Съдържа денатуриран етилов алкохол,биологично разградими ПАВ, оцветител,ароматизатор и вода.


Емулсол

За краткотрайна антикорозионна защита на метални изделия (тел, профили, детайли) при съхранение в складови помещения и транспортиране.

Съдържание: Минерално масло и пакет емулгиращи и антикорозионни добавки.


Течност за електропомпени потопяеми агрегати

За смазване на аксиални и радиални плъзгащи се лагери в потопяеми електропомпени агрегати.

Съдържание: Глицерин или пропиленгликол и антикорозионни, антипенни и антифрикционни добавки.


Нискозамръзваща течност

За охладителни (отоплителни) системи (соларни или класически) при контакт с бойлери и резервоари на вода. Възможност за използване за битови цели.

Съдържание: Пропиленгликол и безвредни, нетоксични антикорозионни и антипенни добавки.