Каша за измиване на силно замърсени повърхности

Препарат за измиване на силнозамърсени повърхности, предназначен за домашна и професионална употреба.

Съдържание: 3-5%-анионактивни ПАВ, 8-10% - нейоногенни ПАВ, глицерин, минерални пълнители,консервант,ароматизатор,багрило и вода.


Автосапун

За външно почистване на МПС.

Съдържание: 5-10% анионактивни и нейоногенни ПАВ,комплексообразуватели,консервант,багрило, Ароматизатор и вода.


Моточистител

За измиване на двигателите на МПС и други замърсени с масла детайли.

Съдържание: Течни въглевродороди с пламна температура над 50-70°C,естери на висши мастни киселини,ПАВ и антикорозионни добавки.


Алкален Обезмаслител

Препарат за алкално обезмасляване на метални повърхности , замърсени с нефтопродукти, растителни и животински мазнини , метален прах и твърди частици, образувани в резултат на различните предходни процеси на производствената технологична схема.

Съдържание: Препаратът съдържа минерални соли с алкално действие, повърхностно-активни вещества с висок омокрящ,емулгиращ и диспергиращ ефект.


Камея ОМ

Течно перилно средство за цветно пране на текстилни изделия от естествени,изкуствени и синтетични влакна и техните смеси.

Съдържание: Биологично разградими анионактивни и нейоногенни ПАВ,полиалкохоли,консервант,есенция и вода.


Камея МПR

Течно перилно средство за пране на силно замърсени дрехи и работно облекло.

Съдържание: Биологично разградими анионактивни и нейоногенни ПАВ,полиалкохоли,консервант,есенция и вода.


Форте

За разтваряне на замърсявания при почистване на работно облекло.

Съдържание: Съдържа натриев сулфат и оксалова киселина.


Фаворит

За почистване на фаянсови,теракотни плочки и санитарен фаянс от карбонатни отлагания и други замърсявания.

Съдържание: 5-10% анионактивни ПАВ,5-10% нейоногенни ПАВ,полиалкохоли,консервант,ароматизатор ,фосфорна киселина и вода.


Комплексонит К

Комбинация от комплексообразуватели, комплексиращи над 95% от йоните даващи твърдостта на водата , усилване на ефекта на омекотяване(синергетичен ефект).

Съдържание: Кондензирани фосфати, Анионактивни ПАВ, Нейонoгенни ПАВ, Акрилатен съполимер и фосфонати.


Комплексонит В

За омекотяване на водата в пералнята,разтваря образувани карбонатни отлагания и предотвратява образуване на такива.

Съдържание: До 2% анионактивни ПАВ,до 2% нейоногенни ПАВ, с висока биологична разградимост,консервант,ароматизатор и вода.


Белла-1

За бяло пране на текстилни изделия от естествени,изкуствени и синтетични влакна и техните смеси.

Съдържание: Съдържа подбрани комплексообразуватели,5-10%-биологично разградими анионактивни и нейоногенни ПАВ и соли , отделящи активен кислород.


Белла-2

За бяло пране на 30,60 и 90°С.Комбинира се с Белла1 и Белла 3-60 при което се получава максимален ефект.

Съдържание: 5-10% анионактивни и нейоногенни ПАВ, оптически избелители за естествени,изкуствени изделия и техните смеси,консервант,ароматизатор,антипенител и вода.


Белла 3-60

За бяло пране на текстилни изделия от естествени,изкуствени и синтетични влакна и техните смеси.

Съдържание: 5-10%-биологично разградими,анионактивни и нейоногенни ПАВ,съставки отделящи активен кислород,консервант,есенция,полиалкохоли и вода.


Антикорозин

Приложение в металообработващата промишленост. Употребява се главно за запазване на метални повърхности от корозия при съхранение в закрити и покрити помещения и складове.

Съдържание: Съдържа продукти на борната киселина и 2-аминоетаноламин.


Камея МП

Перилно средство за пране на текстилни изделия, отстранява широка гама от петна, в кисела неутрална или алкална среда.

Съдържание: Биологично разградими анионактивни и нейоногенни ПАВ,полиалкохоли,консервант,есенция и вода.


Редолит PC

За неутрализация на активен кислород.

Съдържание: Съдържа до 50% натриев метабисулфит и до 50% алкален неутрализатор.Не съдържа зеолити.


Перфикс Е-50

За заздравяване на текстилни изделия след багрене.

Съдържание: Съдържа алифатен полиаминдериват,катионен


Алтекс

За отстраняване на мазни и фиксирани петна от текстилни изделия от естествени,изкуствени и синтетични влакна и техните смеси.

Съдържание: Съдържа подбрани комплексообразуватели,натриев хидроксид и соли.


Смивка АЛ

Използва се за сваляне на покрития от Асвалт лак.

Съдържание: Съдържа тетрахлоретилен и етоксилиран алкохол с 3 мола етиленов окис.